Δελτίο Τύπου και Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Διαβάστε το δελτίο τύπου και την πρόσκληση του ΙΕΠ σχετικά με τη διεξαγωγή της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Ακολουθεί το ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη από το ΥΠΑΙΘ :

Στη συνέχεια των αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 6474 τ. Β’) και 143616/Ε3/18-11-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 5939 τ. Β), σας διαβιβάζουμε το από 22-12-2022 Δελτίο Τύπου, μαζί με την αριθμ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ)  Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή των

  • μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, Α’ 120 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 και  των
  • μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό

στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εντός του σχολικού έτους 2022-2023.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 έως και Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Η ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν αρμοδίως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Παρακαλούμε για την άμεση σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών  της δικαιοδοσίας σας.

 

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

You May Also Like