Ορισμός Υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2252/29-11-2023 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση Υποδιευθυντών στο 1ο Δημ. Σχ. Λευκάδας και στο 3ο Δημ Σχ. Λευκάδας, η οποία στηρίχθηκε στην υπ’ αρ. 16/28-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Λευκάδας.

You May Also Like