Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες και φορείς

Διαβάστε τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2023-2024:

1) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε δομές ΕΑΕ, σε ΚΕΔΑΣΥ, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

2) σε υπηρεσίες και φορείς

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Προθεσμία υποβολής όλων των αιτήσεων ορίζεται από 06-04-2023 έως και 18-04-2023 και ώρα 15:00.

You May Also Like