Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, που επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική δήλωση  συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου, μέχρι τη Δευτέρα 29/08/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τη σχετική δήλωση

You May Also Like