Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα οριστικών τοποθετήσεων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας και καλούνται με την υπ’ αρ. 720/21-03-2023 πρόσκληση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν γραπτές αντιρρήσεις επί του πίνακα από Παρασκευή 31/3/2023 έως και Πέμπτη 06/4/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

You May Also Like