Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1491/30-08-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών κλ. Πε05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91 για τη συμπλήρωση τους υποχρεωτικού ωραρίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/30-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like