Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε μονοθέσια σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1472/29-08-2023 πρόσκληση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες που αναγράφονται στην πρόσκληση να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε μονοθέσια σχολεία. Όσες από τις εκπαιδευτικούς υπηρετούν οργανικά στις σχολικές μονάδες, έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην επιλογή.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει τη Δευτέρα, 04-09-2023 και ώρα 14:00

You May Also Like