Ορισμός Προϊσταμένων μονοθέσιων σχολικών μονάδων

Διαβάστε την υπ’αρ. 1588/08-09-2023 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 14/05-09-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων στις μονοθέσιες σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας

You May Also Like