Τροποποίηση απόφασης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και μισθολογικής κατάταξης αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2689/02-10-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 30/29-09-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like