Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024

Διαβάστε την υπ΄αριθμ.: 115268/Ε4/13/10/2023 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ  σχετικά  με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης  ΕΕΠ & ΕΒΠ  σχολικού έτους  2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2023 έως και 31/10/2023 και ώρα  15:00 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr

H παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες  η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10  ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς  να αναγράφονται προτιμήσεις:

  • oι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών  ΕΕΠ- ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση
  • οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης  εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ  ή εντός του ίδιου ΣΔΕΥ.

You May Also Like