Ορισμός Προϊσταμένων σε σχολικές μονάδες

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1992/30-10-2023 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση Προϊσταμένων στο 3ο Ν/γείο Λευκάδας, στο 5ο Ν/γείο Λευκάδας, στο 6ο Ν/γείο Λευκάδας, στο 8ο Ν/γείο Λευκάδας και στο 1ο Ν/γείο Νυδριού, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/26-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις υποδιευθυντών θα προκηρυχτούν εκ νέου οι θέσεις αυτές.

You May Also Like