Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας ανακοινώνουμε, μετά από την εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας [Πράξη 22η/27.11.2023], τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων μετάθεση, οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης.

Οριστικός Πίνακας Από Περιοχή σε Περιοχή

Οριστικός Πίνακας Αιτούντων βελτίωσης θέσης και οριστική τοποθέτηση

Οριστικός Πίνακας Αιτούντων βελτίωσης θέσης και οριστική τοποθέτηση ΣΜΕΑΕ

Οριστικός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ

Οριστικός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης-ΕΒΠ

Οριστικός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης-ΣΜΕΑΕ Κωφών-Τυφλών

Οριστικός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης-ΣΜΕΑΕ

 

You May Also Like