Ορισμός Προϊσταμένων σε σχολικές μονάδες

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2251/29-11-2023 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση Προϊσταμένων στο Ειδικό Δημ. Σχ. Λευκάδας, στο 1ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας και στο 2ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, η οποία στηρίχθηκε στην υπ’αρ.16/28-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Λευκάδας.

You May Also Like