Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία 2024-2025

Διαβάστε το υπ’ αρ. Φ.6/29294/Δ1/20-3-2024 έγγραφο ΥΠΑΙΘΑ με το οποίο παρατείνονται οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

You May Also Like