Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ.  Φ.350.2/9/189309/Ε3/07-11-2018 προκήρυξη ΥΠΠΕΘ σχετικά με την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

You May Also Like