Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 29858/Η2/22-3-2024 πρόσκληση ΥΠΑΙΘΑ με την οποία καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πληρώσουν, με απόσπαση, θέσεις σε ευρωπαϊκά σχολεία.

Επίσης διαβάστε την υπ’ αρ. 29264/Η2/20-3-2024 συμπληρωματική πρόσκληση ΥΠΑΙΘΑ για κάλυψη θέση στο ευρωπαϊκό σχολείο Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024.

You May Also Like