Εισαγωγή μαθητών στο 3ο Πειραματικό Δ. Σχ. Λευκάδας για το σχ. έτος 2024-25

Διαβάστε το Δελτίου Τύπου της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στο 3ο Πειραματικό Δ. Σχ. Λευκάδας για το σχ. έτος 2024-25.

Οι γονείς/κηδεμόνες, που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση –ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής – υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, έως και την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 μέσω της Ε.Ψ.Π. της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), εδώ.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 32385/Δ6/29-03-2024 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ σε συνέχεια της έκδοσης της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11.3.2024 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (B’ 1671) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία και της υπό στοιχεία 46/ΔΕΠΠΣ/22.3.2024 “Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025” (ΑΔΑ: ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

You May Also Like