Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες και φορείς

Διαβάστε τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2024-2025:

1) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε δομές ΕΑΕ, σε ΚΕΔΑΣΥ, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

2) σε υπηρεσίες και φορείς

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘΑ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Προθεσμία υποβολής όλων των αιτήσεων ορίζεται από 08-04-2024 έως και 17-04-2024 και ώρα 15:00.

You May Also Like