Καλωσόρισμα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας και οι συνεργάτες του σας συγχαίρουν θερμά για το διορισμό σας στη δημόσια εκπαίδευση! Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζουμε στα σχολεία της Λευκάδας και σας ευχόμαστε καλή αρχή και καλή σταδιοδρομία!

Οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, θα παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.

Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης έχει αναρτηθεί λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να κατατεθούν την ημέρα ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας. Στο πεδίο «Έντυπα» θα βρείτε το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων.

Όσον αφορά την τοποθέτηση σε σχολεία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι νεοδιόριστοι τον πρώτο χρόνο βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τοποθετούνται προσωρινά σε λειτουργικά κενά με κριτήρια οικογενειακά, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης.

Για αυτό το λόγο μαζί με την αίτηση προσωρινής τοποθέτησης, η οποία θα υποβληθεί την ημέρα της ορκωμοσίας, καλείστε να προσκομίσετε και τα σχετικά δικαιολογητικά (οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης). Για περαιτέρω σχετική ενημέρωση και τυχόν διευκρινίσεις ή νεώτερες οδηγίες παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας.

You May Also Like