Χαρακτηρισμός και δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε το υπ’ αρ. 1795/4-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με το οποίο χαρακτηρίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/4-8-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι καλούνται έως την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. να καταθέσουν αίτηση – δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση.

You May Also Like