Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας κλ. ΠΕ70 στο Δ. Σχ. Λυγιάς

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1724/06-09-2021 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70 του Δ. Σχ. Λυγιάς όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν από 06/9/2021 έως 08/9/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν με e-mail (mail@dipe.lef.sch.gr) . Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να κατατεθούν με τους ανωτέρω τρόπους και είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία του εκπαιδευτικού στα γραφεία της Διεύθυνσης, η προσέλευση θα πραγματοποιείται με τηλεφωνικό ραντεβού, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (αποστάσεις, μάσκα κλπ).

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση για δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας.

You May Also Like