Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών διορισθέντων τα έτη 2020 και 2021

Διαβάστε την υπ’ αρ. 861/24-05-2024 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το έτος 2020 και την υπ’ αρ. 862/24-05-2024 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το έτος 2021, οι οποίες στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 05/23-05-2024 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like