Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψήφιων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού

τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μοναδες του εξωτερικού.

You May Also Like