Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολ. έτος 2013-14

Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2013-14.

 

 

You May Also Like