Πρόσκληση εκδήλοντος ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ.έτους 2013-14.

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2013-14.

Δείτε τη σχετική αίτηση και τις περιοχές πρόσληψης

Υποβολή αιτήσεων από 12-08-2013 έως 23-08-2013

You May Also Like