Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΠΕ και ΔΕ για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων αναπληρώτων εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-14.

Υποβολή αιτήσεων από 28/8/2013 έως 3/9/2013.

You May Also Like