Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Π.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την κάλυψη της θέσης  Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Π.Ε. Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση από 27/8/2013 έως 5/9/2013.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη

You May Also Like