Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης της εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων των μονίμων εκπαιδευτικών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

You May Also Like