Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού
στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

You May Also Like