Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Δ/νσης  Β/θμιας Εκπ-σης Λευκάδας με Θέμα : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015 »     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015

You May Also Like