Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Γνωστοποιούμε:

α) τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων

β) τις οργανικές θέσεις, οι οποίες  παρέμειναν κενές,

σύμφωνα με την υπαριθμόν  10 /26-6-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

Αναλυτικά οι οριστικές τοποθετήσεις

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, να υποβάλουν, αν επιθυμούν, συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση σε μια από τις παραπάνω οργανικές  θέσεις,  από 29-6-2015 μέχρι και 1-7-2015.

 

You May Also Like