Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2015-2016

Κοινοποιούμε τις παρακάτω προσκλήσεις του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2015-06:

Δείτε τα σχετικά έντυπα:

 

 

 

 

You May Also Like