Προσωρινές Τοποθετήσεις Αποσπασμένων, Μεταταγμένων και εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1595/20-08-2021 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και εντός ΠΥΣΠΕ και μεταταγμένων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 10/19-08-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που δεν ικανοποιήθηκαν θα εξεταστούν εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like