Επαναπροκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Διαβάστε την υπ’αρ. 2048/02-11-2023  Επαναπροκήρυξη του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 και της υπ΄αρ. Φ.361.22/67/100248/Ε3/12-09-2023( ΦΕΚ 5473 τ. Β’ ), να καταθέσουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας από  Πέμπτη 02/11/2023 έως και Τρίτη 14/11/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

You May Also Like