Ορισμός αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας 2ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1610/09-09-2022 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την αναπλήρωση της θέσης ευθύνης του Υποδιευθυντή του 2ου Δ. Σχ. Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/09-09-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like