Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης – Υποβολή ενστάσεων

Από τη Δ/νση Π.Ε Λευκάδας ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών:

  • από περιοχή σε περιοχή
  • για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ

Από 25/1/2016 έως και 29/1/2016 ορίζεται περίοδος ενστάσεων κατά των πινάκων.

Δείτε τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

You May Also Like