Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Διαβάστε το υπ’ αρ. Φ.353.1/25/189262/Ε3/07-11-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με το οποίο γνωστοποιούνται τα ακόλουθα ΦΕΚ:

1) ΦΕΚ 4940/τ. Β΄/05-11-2018, στο οποίο δημοσιεύτηκαν οι Υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) ΦΕΚ 188/τ. Α΄/05-11-2018, στο οποίο δημοσιεύτηκε ο Ν. 4572/2018, το άρθρο 19 του οποίου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με θέματα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

You May Also Like