Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Λευκάδας

Προκηρύσσεται η θέση του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Λευκάδας και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 4327/2015, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 06-09-2016 έως και 12-09-2016 στη Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

You May Also Like