Δήλωση σχολείων για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 που επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική δήλωση προτιμήσεων σε άλλα σχολεία της Περιφέρειάς μας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, μέχρι την Πέμπτη 07/09/2017 και ώρα 12.00 μ.μ. στη Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας είτε αυτοπροσώπως είτε με fax (2645021726) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Διαβάστε το έγγραφο της πρόσκλησης με τα κενά που υπάρχουν μέχρι στιγμής στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας.

Εδώ μπορείται να δείτε την αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου.

You May Also Like