Πρόσκληση για ορισμό Συντονιστή Εκπ/σης Προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Οινοφύτων για το διδακτικό έτος 2016-2017

Το ΥΠΠΕΘ καλεί τους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Οινοφύτων, κατά το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση από 27-12-2016 μέχρι 29-12-2016 και ώρα 24:00.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο.

You May Also Like