Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70

Διαβάστε την υπ’ αρ. 430/05-02-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 (Παράλληλη Στήριξη), η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 02/05-02-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like