Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 έως και 06-06-2017 στη Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Αίτηση (και τα τρία φύλλα)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση
  3. Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός της Διαδικασίας Υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης Δ/ντών Σχολικών Μονάδων”
  4. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

You May Also Like