Προσωρινές τοποθετήσεις – Αποσπάσεις εντός

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1453/16-07-2021 πρόσκληση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί α) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, β) ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και γ) επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλλουν αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση – απόσπαση εντός μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail (mail@dipe.lef.sch.gr) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας έως την Παρασκευή 13/08/2021.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης – απόσπασης εντός καλούνται να δηλώσουν όσα σχολεία επιθυμούν, πέρα από αυτά που ίσως τώρα έχουν διαπιστωθεί λειτουργικά κενά, καθώς κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβολών, σε όλα τα σχολεία θεωρούνται ότι υπάρχουν εν δυνάμει λειτουργικά κενά.

You May Also Like