Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

Σχετ: Το υπαριθμ. 1041/26-04-2012 έγγραφο της ΔΟΕ

Σας γνωρίζουμε ότι από 01-07-2012 η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής των εκπαιδευτικών προς ΑΔΕΔΥ, ΔΟΕ και διεθνείς οργανώσεις θα γίνεται σε μηνιαία βάση μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Το ποσό παρακράτησης είναι 2,40 ευρώ για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί της Δ/νσης μας οι οποίοι δεν επιθυμούν να είναι μέλη των παραπάνω οργανώσεων να το δηλώσουν με  Υπεύθυνη Δήλωση στην Υπηρεσία μας έως 25-05-2012.

Το παραπάνω ποσό δεν αφορά τη συνδρομή προς τον τοπικό σύλλογο.

Δείτε σχετικά: Υπεύθυνη Δήλωση Συνδρομής

You May Also Like