Ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών για τοποθέτηση νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 108336/Ε2/21-08-2020 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας ανακοινοποιεί τα κενά στα οποία καλούνται οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής να δηλώσουν προτίμηση τοποθέτησης. Για το διδακτικό έτος 2020-2021 οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά και όχι οργανικά. Γι’ αυτό καλούνται όλοι οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί να υποβάλουν εκ νέου αίτηση – δήλωση προτίμησης σχολείων για προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την Τετάρτη 26/08/2020.

  1. Ανακοινοποίηση πίνακα λειτουργικών κενών για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
  2. Αίτηση-δήλωση προτίμησης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα αξιολογικό πίνακα με τη σειρά που θα τοποθετηθούν οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση).

You May Also Like