Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε τις κάτωθι αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:

  1. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70.
  2. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60.
  3. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης).
  4. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη).
  5. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ16, ΠΕ07, ΠΕ32 και ΠΕ08.

You May Also Like