Λειτουργικά Κενά σχολικών Μονάδων

Σε ενέργεια του υπ’ αρ. πρωτ. 166339/Ε1/05-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, προσδιορίστηκαν τα παρακάτω κενά σε όλες τις ειδικότητες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, όπως διαπιστώθηκαν στην υπ’ αρ. 31/06-10-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΑ
Γερμανικής – ΠΕ07 1 (μειωμένου ωραρίου)
Καλλιτεχνικών – ΠΕ08 2
Θεατρικής Αγωγής – ΠΕ32 1
Πληροφορικής – ΠΕ19-20 1 (μειωμένου ωραρίου)

You May Also Like