Καθορισμός λειτουργικών κενών για αποσπάσεις

Δείτε τον πίνακα λειτουργικών κενών για αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/13-6-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. πρωτ. 95883/Ε2/11-06-2018 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ με θέμα: “Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης”.

You May Also Like