Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι διευκρίνεις του Γ.Λ.Κ. για την κατατάξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011

Δείτε σχετικά: Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

You May Also Like