Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3284/20-11-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 30/20-11-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like